FDMs salgs- og leveringsbetingelser for køb i FDMs Netbutik

Virksomhedens juridiske navn: FDM
Selskabsform: Selvejende forening
CVR-nummer: 10 37 67 18
Etableringsår: 1909
Adresse: Firskovvej 32, 2800 Lyngby
Kontakt: tlf: 70133040 eller netbutik@fdm.dk
Fax: +45 45 27 09 95

Disse betingelser finder anvendelse på onlinekøb i FDMs Netbutik (herefter: "Netbutikken") foretaget fra og med den 13. juni 2014.

De til enhver tid gældende betingelser kan findes her. Vi kan til enhver tid ændre betingelserne.

Du skal være forbruger og over 18 år for at handle i Netbutikken.

§ 1 Betaling & Pris

§ 1.1 Når du handler i Netbutikken, kan du kun betale med Dankort eller kreditkort via SSL.

§ 1.2 Vi trækker først beløbet, når vi har vished for, at varen er sendt fra vores lager eller distributør.

§ 1.3 Alle vore angivne priser er inklusive moms og eventuelle afgifter. Den samlede pris for ordren, inkl. afgifter, levering mv. vil fremgå i Netbutikken forud for dit køb.

§ 1.4 Der tages forbehold overfor tastefejl og forkerte priser.

§ 1.5 Ved online køb kan du blive tilbudt en rabat eller en speciel pris, som er anderledes end den angivne pris. Online rabatter kan som udgangspunkt ikke kombineres med andre rabatter.

§ 2 Levering

§ 2.1 Vi leverer via GLS, DAO, PostNord eller fragtmand til hele landet. Som hovedregel afsendes ordren inden for 2 hverdage. Der kan dog forekomme undtagelser, fx hvis varen er udsolgt. Så vidt muligt vil det fremgå af den enkelte vare, hvor lang en leveringstid, der kan forventes. Ved levering til ikke-brofaste øer, kan leveringstiden være en anden end den af systemet angivne. Du kan altid kontakte FDM og få oplyst leveringstiden. Vi gør opmærksomhed på at varer som leveres med DAO (Dansk Avis Omdeling), leveres til din postkasse eller din hoveddør i tidsrummet 24.00-05.00.

§ 2.2 Leveringsomkostninger: porto- og ekspeditionsgebyr er 39 kr. pr. ordre.

§ 2.3 Leveringsomkostningerne dækker aflevering fra vores lager til modtagerens hoveddør eller anden aftalt placering.

§ 2.4 Hvis varerne bliver leveret ved fragtmand, og fragtmanden er forhindret i at aflevere varer grundet eksempelvis manglende snerydning, afspærringer e.l., således at vi er tvunget til at køre retur med varerne, vil du ikke blive faktureret for ekstra udbringning. Vi prøver dog så vidt som muligt at finde en fleksibel løsning på problemet, hvorfor vi forbeholder os retten til at kontakte dig.

§ 2.5 FDM forbeholder sig retten til at annullere et varekøb, såfremt FDM på forhånd vurderer leveringsstedet som usikkert. I det tilfælde vil vi naturligvis søge kontakt til dig og afgive forklaring.

§ 3 Aftaleindgåelse

§ 3.1 Alle aftaler med FDM skal indgås på dansk. Vi forsøger at udvise størst mulig fleksibilitet overfor kunder der ikke er dansksprogede, men opstår der fejl på grund af sproglige misforståelser, er dette ikke FDM's ansvar.

§ 3.3 Når du har bestilt dine varer får du tilsendt en ordrebekræftelse via mail.

§ 4 Persondata

§ 4.1 FDM er ansvarlig for de oplysninger, du afgiver, når du foretager køb i Netbutikken. Du kan til enhver tid få indsigt i disse oplysninger ved at ringe til FDMs kundecenter på tlf. 70133040, ligesom du kan vælge at ændre indholdet af allerede afgivne oplysninger.

§ 4.2 FDM opbevarer dine personlige oplysninger efter et køb. De oplysninger vi opbevarer er: navn, kontaktinformationer (e-mail og tlf.), adresse samt oplysning om din brug af Netbutikken og de købte varer.

§ 4.3 Oplysningerne benyttes til levering af varer og til at tilpasse Netbutikken og varerne til kundernes behov. Ligeledes benyttes de indsamlede oplysninger i forbindelse med fremsendelse af markedsføringsmateriale i den udstrækning, det er i overensstemmelse med gældende ret.

§ 4.4 Dine oplysninger (navn, adresse og købte varer) deles med følgende samarbejdspartnere:
F. BÜLOW & CO. APS - AVANT DENMARK A/S -  DBU A/S - TOURGEAR ApS - OBERTHUR TECHNOLOGIES A/S - SATEX - OASE OUTDOORS - CLERK.IO

§ 4.5 Dine oplysninger (navn, mailadresse og mobilnummer) deles med følgende fragtfirmaer: PostNord - GLS - DAO

Der henvises i øvrigt til vores privatlivspolitik og cookiepolitik, som du kan finde her: http://www.fdm.dk/om-fdm/cookies

§ 5 Ændring af ordre

Det er ikke muligt at ændre en allerede afgivet onlineordre via Netbutikken. Hvis du ønsker at ændre en ordre, efter at købet er foretaget, skal du hurtigst muligt kontakte FDM på tlf. 70133040 for at få annulleret din ordre, hvorefter du kan foretage en ny bestilling. Såfremt varerne allerede er afsendt, kan købet fortrydes i henhold til fortrydelsesretten, jf. afsnittet om "Fortrydelsesret".

§ 6 Fortrydelsesret

§ 6.1 Du kan fortryde et køb indenfor 30 dage efter levering ved meddelelse til FDM. Fortrydelsesretten løber fra den dag du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag. Du skal returnere varen hurtigst muligt, og senest 14 dage efter du meddelte FDM din beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten.

§ 6.2 FDM godtgør købsprisen og eventuelle leveringsomkostninger, medmindre du har anvendt en dyrere leveringsform end den mindst bekostelige tilbudt på Netbutikken. Du skal selv afholde udgifterne til varens tilbagelevering i forbindelse med din brug af fortrydelsesretten.

Langt de fleste varer solgt i FDMs netbutik kan returneres som breve og postpakker via PostNord. Se de gældende priser her. Ved returnering af større pakker der overskrider PostNord postpakkebegrænsninger henviser vi til private transportfirmaer såsom 3x34. Beregn prisen hos 3x34 her.

FDM modtager IKKE pakker uden omdeling. 

Nedenstående fortrydelsesformular bedes udfyldt og vedlagt returvarerne. Det er dog ikke er krav at fortrydelsesformularen anvendes:


Download FDMs returseddel

Varer skal indsendes til:

FDM Netbutik
Firskovvej 32
2800 Kgs. Lyngby

Ligeledes kan varerne afleveres på den ovenstående adresse - indenfor butikkens åbningstider.

Ifølge lovgivningen er vi også forpligtet til at stille en standardfortrydelsesformular til din rådighed. Der er dog intet krav om at du skal benytte den. Den kan findes her

§ 6.3 Ved tilbagelevering bør du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer.

§ 6.4 Når varen er modtaget retur eller du har fremlagt behørig dokumentation for, at varen er returneret, vil FDM tilbagebetale købesummen. Beløbet bliver altid overført til samme kort, som du brugte til at betale købet med.

§ 6.5 Du hæfter dog for en eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes en anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan således miste købsbeløbet helt eller delvist, fx hvis du reelt har haft taget varen i brug eller varens værdi er blevet forringet, som følge af din eller medlemmer af din hustands uagtsomhed eller manglende omsorg.

§ 6.6 I henhold til Lov om forbrugeraftaler § 18, stk. 2, nr. 3, er levering af varer, som er fremstillet efter kundens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg, ikke omfattet af fortrydelsesretten. Fortrydelsesretten finder på den baggrund ikke anvendelse på fx køb af campingpas og miljømærkater, hvorfor du ved køb af disse varer, ikke vil kunne gøre fortrydelsesretten gældende.

§ 7 Garanti og reklamation

Garanti

§ 7.1 Der ydes en garanti på 3 år på varer købt i FDMs netbutik. Garantien gælder 3 år fra fakturadatoen. FDM er alene ansvarlig for fejl og defekter, som skyldes fabrikations- eller materialefejl. Garantien omfatter kun fejl og defekter, der er konstateret og anmeldt i garantiperioden. Anmeldelsen skal endvidere ske inden for rimelig tid efter konstateringen.

Såfremt du ønsker at vide mere om garantien eller ønsker at påberåbe dig garantien bedes du kontakte FDM på tlf. 70133040 eller via netbutik@fdm.dk.

Garantien gælder for køb foretaget hos FDM efter 1. september 2016.

Reklamationsret

§ 7.2 Foruden garantien har du selvfølgelig fortsat din reklamationsret i henhold til købeloven. Der kan reklameres over varer i 24 måneder efter købet i henhold til købelovens regler. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er dog et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

§ 7.3 Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine rimelige fragtomkostninger til at sende varen retur til os. I modsat fald skal du selv afholde alle udgifter til transport, herunder vores fragtomkostninger til returnering af varen efter undersøgelse.

Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne indtil vores modtagelse. Gem derfor postkvittering inkl. oplysning om fragtomkostninger samt evt. track and trace nummer.

§ 7.4 Hvis du ønsker at reklamere over et produkt, skal det indsendes sammen med nedenstående udfyldte returseddel samt dokumentation for købet. Når varen er kommet retur, vil du modtage en bekræftelse pr. mail fra FDM.


Download FDM returseddel

Varer skal indsendes til:

FDM Netbutik
Firskovvej 32
2800 Kgs. Lyngby

Ligeledes kan varerne afleveres på den ovenstående adresse - indenfor butikkens åbningstider.


§ 7.5 Oplysning om klagemuligheder.
Ønsker du at klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os, kan du kontakte FDM på tlf. 70133040 eller via netbutik@fdm.dk. Hvis du er utilfreds med FDMs håndtering af en reklamation eller andet, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse fdm@fdm.dk.

§ 8 Lovvalg

§ 8.1 Nærværende betingelser samt din brug af netbutik.fdm.dk og enhver tvist som måtte opstå i relation dertil mellem dig og FDM er underlagt dansk ret.

 

Top