Tjek din browsers indstillinger

For at kunne logge ind på netbutik.fdm.dk, er det nødvendigt, at din browser er indstillet til at acceptere cookies.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille mængde data som gemmes på din computer. På netbutik.fdm.dk bruges denne information til at identificere dig som brugeren blandt de mange brugere, som er online på hjemmesiden på samme tid. En cookie fylder ofte kun omkring 50 til 300 byte.

netbutik.fdm.dk benytter cookie
De fleste browsere er som udgangspunkt indstillet til at acceptere cookies; men browseren kan også være indstillet til slet ikke at acceptere cookies, og dette vil i mange tilfælde skabe problemer. Hos FDM er det krævet, at man accepterer FDM's cookie, da denne bliver brugt til at kontrollere, om man har adgang.

Sådan indstiller du din browser

Det er forskelligt fra browser til browser, hvordan man indstiller sin browser til at acceptere cookies. Derfor må vi henvise til, at man læser i sin browsers hjælpefil. Oftest skal du dog åbne din internet-browser og kigge under "internetindstillinger". I Internet Explorer er her et faneblad, der hedder "Beskyttelse af personlige oplysninger" (det hedder oftest noget lignende i andre browsere). Indstil her skyderen til niveauet "mellem".

I Internet Explorer findes også funktionen "Websteder" under Internetindstillinger/Beskyttelse af personlige oplysninger. Blokerer dine internetindstilling for log ind på fdm.dk, kan du klikke på knappen "Websteder" og her skrive fdm.dk i feltet og klikke på knappen "Tillad". Hermed har du fortalt din Internetbrowser, at du tillader cookies fra fdm.dk, hvorefter du kan logge ind.

Top